Vad räknas som ett sammanhängande avbrott?

För att avbrottsersättning ska kunna bli aktuell krävs det bland annat att överföringen av el har varit avbruten under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst tolv timmar. Rätten till avbrottsersättning gäller därför inte då elöverföringen avbryts i exempelvis nio timmar, fungerar i två timmar och sedan åter avbryts i nio timmar. Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då vi fick kännedom om avbrottet och/eller från det att det är möjligt av säkerhetsskäl för personalen att inleda reparationsarbetet.

 

  

Observera att listan nedan är filtrerad och inte visar alla frågor


Avbrottsersättning i förhållande till skadestånd
Hur betalas avbrottsersättningen ut?
Hur stor är avbrottsersättningen?
När betalas avbrottsersättningen ut?
Vad behöver jag göra för att få ersättning?
Vad räknas som ett sammanhängande avbrott?
Vilka har rätt till avbrottsersättning?


Senast ändrad: 2012-01-13 09:16

Kontakta kundcenter

Kundcenter: 060-600 50 20

Telefonöppettider är  vardagar 8.00-16.00

Felanmälan: 060-12 92 40

info@sundsvallelnat.se

 

Namn


E-post


Telefon


Fråga till kundcenter

 

Genom att skicka detta så lämnar jag mitt samtycke till att mina personuppgifter behandlas enligt Sundsvall Elnäts riktlinjer gällande PUL