Vad räknas som ett sammanhängande avbrott?

För att avbrottsersättning ska kunna bli aktuell krävs det bland annat att överföringen av el har varit avbruten under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst tolv timmar. Rätten till avbrottsersättning gäller därför inte då elöverföringen avbryts i exempelvis nio timmar, fungerar i två timmar och sedan åter avbryts i nio timmar. Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då vi fick kännedom om avbrottet och/eller från det att det är möjligt av säkerhetsskäl för personalen att inleda reparationsarbetet.

 
En anhörig har avlidit. Hur ska jag göra med elabonnemanget?
Hur anmäler jag att jag ska flytta eller säga upp mitt elavtal?
Hur gör jag för att få en kabelanvisning?
Hur gör jag för att ändra storlek på mätarsäkringen?
Hur gör jag om min anläggning/ bostad varit stängd en längre tid?
Jag har e-faktura/ autogiro och har bytt kontonummer (bank), hur gör jag?
Jag har flyttat men har fått en faktura av er, varför?
Jag har lite svårt att betala just nu, kan jag få betala min faktura senare?
Kan jag stänga av strömmen så att mätaren blir strömlös?
Vad består elnätsavgiften av?
Vad får era kunder för ersättning vid strömavbrott?
Vad händer om jag inte väljer elhandlare vid inflytt?
Var hittar jag mitt anläggningsid/ områdesid?
Varför är det bara 20 dagar innan fakturan förfaller?
Vilka olika sätt kan jag betala fakturan på?
Vilket bankgiro-/ postgiro-nummer har ni?


Senast ändrad: 2014-09-04 13:26

Kontakta kundcenter

Kundcenter: 060-600 50 20

Telefonöppettider är  vardagar 8.30-16.00

Felanmälan: 060-12 92 40

info@sundsvallelnat.se

 

Namn


E-post


Telefon


Fråga till kundcenter

 

Genom att skicka detta så lämnar jag mitt samtycke till att mina personuppgifter behandlas enligt Sundsvall Elnäts riktlinjer gällande PUL