Hur stor är avbrottsersättningen?

Vid fel i vårt elnät som varar i minst 12 timmar och högst 24 timmar erhåller du 12,5% av din beräknade årliga nätkostnad. Varar felet i mer än 24 timmar men högst 48 timmar erhåller du ytterligare 25% (= totalt 37,5%) av din beräknade årliga nätkostnad.

Avbrottstid i timmar 

Ersättning i % av beräknad årlig nätkostnad 

Minimibelopp i kronor
>12 - ≤ 24 timmar  12,5% 900 kr
>24 - ≤ 48 timmar  37,5% 1 800 kr
>48 - ≤ 72 timmar 62,5% 2 700 k
>72 - ≤ 96 timmar 87,5% 3 600 kr

 

 

  

Observera att listan nedan är filtrerad och inte visar alla frågor


Avbrottsersättning i förhållande till skadestånd
Hur betalas avbrottsersättningen ut?
Hur stor är avbrottsersättningen?
När betalas avbrottsersättningen ut?
Vad behöver jag göra för att få ersättning?
Vad räknas som ett sammanhängande avbrott?
Vilka har rätt till avbrottsersättning?


Senast ändrad: 2014-08-19 15:52

Kontakta kundcenter

Kundcenter: 060-600 50 20

Telefonöppettider är  vardagar 8.00-16.00

Felanmälan: 060-12 92 40

info@sundsvallelnat.se

 

Namn


E-post


Telefon


Fråga till kundcenter

 

Genom att skicka detta så lämnar jag mitt samtycke till att mina personuppgifter behandlas enligt Sundsvall Elnäts riktlinjer gällande PUL