Hur stor är avbrottsersättningen?

Vid fel i vårt elnät som varar i minst 12 timmar och högst 24 timmar erhåller du 12,5% av din beräknade årliga nätkostnad. Varar felet i mer än 24 timmar men högst 48 timmar erhåller du ytterligare 25% (= totalt 37,5%) av din beräknade årliga nätkostnad.

Avbrottstid i timmar 

Ersättning i % av beräknad årlig nätkostnad 

Minimibelopp i kronor
>12 - ≤ 24 timmar  12,5% 900 kr
>24 - ≤ 48 timmar  37,5% 1 800 kr
>48 - ≤ 72 timmar 62,5% 2 700 k
>72 - ≤ 96 timmar 87,5% 3 600 kr

 

 
En anhörig har avlidit. Hur ska jag göra med elabonnemanget?
Hur anmäler jag att jag ska flytta eller säga upp mitt elavtal?
Hur gör jag för att få en kabelanvisning?
Hur gör jag för att ändra storlek på mätarsäkringen?
Hur gör jag om min anläggning/ bostad varit stängd en längre tid?
Jag har e-faktura/ autogiro och har bytt kontonummer (bank), hur gör jag?
Jag har flyttat men har fått en faktura av er, varför?
Jag har lite svårt att betala just nu, kan jag få betala min faktura senare?
Kan jag stänga av strömmen så att mätaren blir strömlös?
Vad består elnätsavgiften av?
Vad får era kunder för ersättning vid strömavbrott?
Vad händer om jag inte väljer elhandlare vid inflytt?
Var hittar jag mitt anläggningsid/ områdesid?
Varför är det bara 20 dagar innan fakturan förfaller?
Vilka olika sätt kan jag betala fakturan på?
Vilket bankgiro-/ postgiro-nummer har ni?


Senast ändrad: 2014-10-10 09:29

Kontakta kundcenter

Kundcenter: 060-600 50 20

Telefonöppettider är  vardagar 8.30-16.00

Felanmälan: 060-12 92 40

info@sundsvallelnat.se

 

Namn


E-post


Telefon


Fråga till kundcenter

 

Genom att skicka detta så lämnar jag mitt samtycke till att mina personuppgifter behandlas enligt Sundsvall Elnäts riktlinjer gällande PUL