Translate webbpage

För dig som elinstallatör

Sundsvall Elnät använder enbart föranmälan.nu för att göra för- och färdiganmälan. Detta förenklar hanteringen av anmälningarna och du har möjlighet att följa ärendet genom hela processen, från start till mål.

Kom igång med vår webbaserade Föranmälan

1. Skapa ett installatörskonto på Föranmälan.nu

2. Registrera kontaktuppgifter och bifoga behörighetsbevis.
3. Du får inloggningsuppgifter och kan börja använda tjänsten.

Elarbeten som kräver föranmälan

  • Ny servisledning, ändring av servisledning eller tillfällig servisledning.
  • Utökning av mätarsäkring.
  • Installation av mikroproduktion, småskalig produktion eller reservkraftmatning.
  • Installation av anläggningar för uppvärmning. Exempelvis radiatorer, elvärme eller värmepumpar.
  • Tänk på att varje anslutning/abonnemang kräver separata föranmälningar.

Elarbeten som enbart kräver färdiganmälan

  • Tillfälliga byggkraftsanläggningar.
  • Säkringsändringar i intervallet 16-25 A.

Såhär går en elanslutning till steg för steg

 

1. Kunden anlitar en elinstallatör.
2. Elinstallatören kontaktar Sundsvall Elnät och upprättar en föranmälan.
3. Kunden får en offert och ett nätavtal från Sundsvall Elnät.
4. När kunden accepterat offerten får elinstallatören ett installationsmedgivande och arbetet kan påbörjas.
5. När arbetet är utfört gör elinstallatören en färdiganmälan till Sundsvall Elnät.
6. Sundsvall Elnät spänningsätter anläggningen.

 

Anslutning 16-25 A sker normalt 6 arbetsveckor efter beställning och inkommen färdiganmälan från elinstallatör och under förutsättning att nödvändiga tillstånd från markägare och berörda myndigheter mm erhålls. Inkommer färdiganmälan efter 4 veckor från beställningsdatum gäller ytterligare två arbetsveckors leveranstid.

 

Större anslutningar, 35-1500 A, sker enligt överenskommen tidplan, dock lägst 6 veckor.

 

Anslutning av lågspänningsanläggning till oss följer normalt gällande SS 437 01 40 -och AMI.

 

 

 

Frågor och kommentarerSenast ändrad: 2016-04-12 10:22