Två avtal - tre kostnader

Du har två avtal - elnät och elhandel

Som kund har du två olika elavtal. Det ena är ett elnätavtal, med ditt elnätsföretag. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Utöver dessa avtal har du ytterligare en elkostnad under året för moms och energiskatt. Moms/skatt och elhandel står tillsammans för 80 procent av dina elkostnader under året, medan elnätavgiften står för resterande 20 procent.

1. Elnätet – du kan inte välja elnätsföretag – säkringen påverkar kostnaden

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Ofta betalar du en fast avgift för abonnemang och en avgift för elöverföring per förbrukad kilowattimme (kWh). Din kostnad beror på säkringens storlek, som är ett mått på hur mycket el du maximalt kan använda vid ett tillfälle. Du kan fråga en elinstallatör eller ditt elnätsföretag om du har rätt storlek på din säkring. Bor du i lägenhet kan du vanligtvis inte ändra säkringens storlek. Du kan inte välja elnätsföretag, och därmed inte påverka kostnaderna på så vis.

2. Den el du använder – du väljer själv elhandelsföretag

Elhandelsföretaget tar betalt för den el som du förbrukar. De kan erbjuda dig olika typer av elavtal, t ex ett fast eller ett rörligt pris per förbrukad kilowattimme (kWh). Ofta tillkommer också en årsavgift. Skriver du ett avtal om ett fast pris är detta bundet under en viss tid – ofta ett, två eller tre år. Ett rörligt pris följer utvecklingen på elmarknaden månad för månad. Det rörliga priset förändras utan föregående avisering och förändringarna syns på din faktura från elhandelsföretaget.

 

 

 

Du kan fritt välja elhandelsföretag och därmed påverka dina kostnader. Gå gärna in på Konsumenternas Energimarknadsbyrå för att jämföra elpriser.

3. Skatter, elcertifikat och andra myndighetsavgifter – betalas av alla

Utöver dina avtalskostnader tillkommer kostnaden för energiskatt, avgift för elcertifikat (för att gynna utbyggnad av el från miljövänliga energikällor), andra avgifter till myndigheter (för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap) samt moms. Energiskatten skiljer sig inom Sverige, medan avgiften för elcertifikat varierar mellan elhandelsföretagen. Momsen är densamma i hela landet.

 

Frågor och kommentarerSenast ändrad: 2012-11-02 08:06

Tillhör du Sundsvall Elnäts verksamhetsområde?

Sundsvall Elnät är nätägare för Sundsvall med omnejd. Här hittar du en karta över det exakta området.

Verksamhetsområde